ziemelukoridors.lv

Jelgavas pilsētas labiekārtošanaLīdzfinansējums iekšpagalmu izveidei

Šobrīd Jelgavas Pilsētas dome atbalsta pilsētas daudzdzīvokļu māju labiekārtošanu. Šogad ir piešķirts līdzfinansējums iekšpagalmu labiekārtošanai. Dome aicina iedzīvotājus labiekārtot dzīvojamās mājas apkārtni, par to saņemot Jelgavas pilsētas līdzfinansējumu. Šo līdzfinansējumu ir iespēja saņemt dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem un tiem ir iespēja labiekārtot savai mājai pieprasīto zemes gabalu. Tas ir paredzēts vairākiem nolūkiem, tā skaitā lietus ūdens novadīšanas sistēmas pārbūvei vai izveidei, brauktuvju izveidei un uzlabošanai, kā arī ietvju, stāvlaukumu un apgaismojuma ierīkošanai. Ja nepieciešams, pieprasīt var arī bērnu rotaļu laukumu izveidi, soliņu ierīkošanu un sporta laukumu izveidi. Tiek iekļauti arī būvuzraugi un viss pārējais nepieciešamais personāls. Darbos var iekļaut arī preču iegādes cenas. Pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu ir iespēja iegūt līdz 2017. gada 21. augustam. Ir jāiesniedz pieteikums saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Ielu apgaismojums

Pilsētas apgaismošanas tīkls ir veidots ar diezgan sarežģītu struktūru, kas ir iespējams pateicoties lielam skaitam barošanas centru. Apgaismošanas vadības distanci darbina iekārta ar magnētiskajiem palaidējiem, ko ir iespēja ieslēgt un izslēgt vadības centrā. Ir sastādīts noteikts gaismu ieslēgšanas un izslēgšanas grafiks. Jelgavā tiešām liela uzmanība tiek pievērsta apgaismojuma kvalitātei, kā arī apgaismojuma sistēmas energoefektivitātei. Pirms kāda laika notika pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas renovācija, kuras ietvaros uz ielām tika izvietoti emitējošo diožu gaismekļi (LED) nātrija tipa spuldžu vietā. Tādā veidā tiek ietaupīta enerģija un atbalstīta “zaļāka” vide. Jelgavas pilsētā ir arī apgaismotas gājēju pārejas, lai liktu gājējiem un autobraucējiem justies drošāk uz ceļa naktī. Vasarā arī tiek izgaismota strūklaka, kas atrodas pie Mītavas tilta, kas piešķir īpašu sajūtu vakarā dodoties pastaigā gar Lielupi.

Pilsētas zaļās zonas

Jelgavā apskatāmi vairāki parki, stādījumi, kas pilsētu padara skaistāku un sakoptāku. Zaļajās zonās ietilpst gan parki, gan skvēri un stādījumi iekšējos kvartālos un uz ielām. Šie stādījumi veido harmonisku ainavu un rotā pilsētu ar zaļāku vidi. Šie apstādījumi ir nepieciešami, lai attīrītu gaisu, uzlabotu pilsētas iekšējo klimatu, kā arī radītu baudāmu vidi iedzīvotājiem, veicinātu to fiziskās aktivitātes un prieku. Šiem stādījumiem un augiem ir ļoti liela nozīme, jo tā slāpē troksni un regulē augsnes mitruma režīmu. Šādā veidā tiek saglabāta daudzveidīgā daba arī pilsētas centrā. Jelgavas teritorija ir apskatāmi 14 parki un vairāki skvēri. Jelgava tiek uzskatīta par vienu no zaļākajām pilsētām Latvijā šo pašu iemeslu dēļ. Kopējais pilsētas zāliens ietver vairāk kā 400 hektāru, no kuriem 47 hektāri ir parki izglītības iestāžu teritorijās. Šo zaļo zonu apsaimnieko JPPI Pilsētsaimniecība. Ir piešķirts finansējums arī pilsētas neapsaimniekoto teritoriju kopšanai, kas ietver vairāk kā 500 hektārus. Regulāri katru gadu pilsētas puķu dobes tiek apstādītas ar vairāk kā 65 tūkstošiem vasaras puķu. Lielākajās dobēs no puķēm tiek veidotas visādas kompozīcijas, kā arī ziedu raksti, kas piešķir katrai dobei unikalitāti. Šīs dobes atrodas vairākās vietās, kā piemēram pie pieminekļa “Jelgavas atbrīvotājiem”, kā arī Brīvības bulvāra rotācijas aplī. Vasarā arī tiek izstādīti vairāk nekā 120 puķu podi, kuri tiek uzstādīti pilsētas laternās un apgaismes stabos. Šie podi tiek arī regulāri apsaimniekoti un aplaistīti. Ir arī zemāki podi, kuros tiek stādītas vasaras puķes apjomā pie 1800 puķēm. Katru gadu tiek uzstādīti arvien jauni puķu podi, lai veicinātu pilsētas attīstību un Jelgavas pilsētas iedzīvotāju aktivitāti. 2017. gadā plānotas 5 jaunas vietas, kur paredzēts uzstādīt jaunos puķupodus.