ziemelukoridors.lv

Jūrmalas labiekārtošanaŠajā gadā tiks uzsākta Jūrmalas 3 atpūtas vietu labiekārtošana. Plānots izveidot trīs Lielupes krastā esošas atpūtas vietas. Gan Majoros, gan Priedainē, Dubultos un citās vietās tiks iekārtotas peldvietas. Uzlabota jau esošā atpūtas vieta būs Priedainē, tajā tiks atjaunots volejbola laukums, labiekārtots bērnu rotaļu laukums, kā arī Majoros tiks veiktas pārmaiņas. Majoros plānots izbūvēt piebraucamo ceļu un atjaunota atpūtas vieta bērniem un pieaugušajiem, tajā skaitā volejbola laukums un rotaļu laukums. Arī peldvietās plānota lēzena, ar bojām norobežota pludmales zona. Tiks uzstādīti soliņi, piknika galdi, kā arī no jauna uzbūvētas pārģērbšanās kabīnes un tualetes. Jaunums būs velosipēdu statīvi, informācijas stendi. Tiks palielināts atkritumu konteineru skaits pludmales zonā.

Toties Dubultos paredzētas divas jaunas atpūtas zonas. Šeit būs pieejamas peldvietas, kas būs pielāgotas personām ar pārvietošanās grūtībām. Plānots atjaunot Dadžupes ielu, lai atvieglotu nokļūšanu līdz atpūtas vietā. Tiks izbūvēts arī automašīnu stāvlaukums, lai veicinātu tūristu skaitu un ērtību. Lai izveidotu divas smilšu pludmales tiks izretināti krūmāji, izpļautas niedres. Pludmales zonās būs arī soliņi, piknika galdi, kā arī soli, kas paredzēti personām ar pārvietošanās grūtībām. Būs arī jaunas pārģērbšanās kabīnes, no kurām arī viena būs piemērota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Būs arī izbūvēti velosipēdu statīvi, kā arī atkritumu konteineri. Šeit būs pieejams arī volejbola laukums un rotaļu laukums bērniem ar īpašām vajadzībām vai pārvietošanās traucējumiem. Šie darbi paredzēts, ka tiks uzsākti 2017. gada jūnija beigās un tiks veikti līdz novembrim. Kaut gan šobrīd atpūtniekiem ir problēmas ar brīvā laika pavadīšanas iespējām šajās vietās, nākamgad noteikti būs daudz patīkamāk uzturēties Lielupes krastā.

Ķemeru parka attīstīšana

Jāpiekrīt, ka Ķemeri ir viena no svarīgākajām vietām Jūrmalas pilsētā. Un noteikti ir plānots šo teritoriju attīstīt. Jūrmalas pašvaldība jau kādu laiku strādā pie tā, lai šajā teritorijā attīstītos dabas tūrisms. Prioritārais objekts, ar kuru sāks parka restaurēšanu būs vēsturiskais parks. Šis parks tika izveidots kūrorta viesiem un to dziedināšanai 19. gadsimta beigās. Šajā parkā ir iespēja apskatīt līkumotus celiņu tīklus 15 kilometru garumā, kuros ir iesaistīti dažādi arhitektūras elementi kā tiltiņi, kanāli, paviljoni un rotandas. Šis parks noteikti ir jāatjauno, jo gadiem ejot šie arhitektūras elementi ir cietuši visādu iemeslu dēļ – laikapstākļu, cilvēku rīcības un dabas spēka ietekmē. Parka koki arī ir cietoši un zaudējuši augšanas spēju un nokaltuši. Ir nepieciešams bojātos un mazvērtīgos kokus un krūmus aizstāt ar jauniem stādiem un sējumiem, lai atjaunotu parka vēsturisko ainavu un struktūru. Sausie, bojātie un novītušie augi tiks aizstāti, lai parka apmeklētājiem radītu miera un sakārtotības sajūtu. Šī parka pārbūvei un atjaunošanai Jūrmalas pašvaldība piesaistīs ERAF līdzfinansējumu.

Restaurēs arī atsevišķus arhitektūras objektus, kā arī labiekārtos parku. Aptuveni 26 hektāru platībā ir plānots atjaunot Ķemeru parku. Tiks veikta gan infrastruktūras pārbūve, veikti labiekārtošanas darbi un vēsturisko objektu atjaunošana. Projektā ir paredzēts atjaunot parka tiltiņus, izbūvēt gājēju celiņu un paviljonu, kā arī laivu piestātnes atjaunošana. Paredzēts arī atjaunot piemineklis un parka daļa pie viesnīcas. Tiks izbūvēti jauni apgaismes objekti, iztīrīta Vēršupīte, kanāls, kā arī parka dīķis. Lai ūdensteci ap saliņu būtu iespējams baudīt laiviņās, tiks atjaunotas slūžas Vēršupītē. Paredzēts izbūvēt arī bērnu rotaļu laukumu, dažādas lapenes, kā arī izveidot ūdens krānus, jaunus soliņus un izveidot zaļo estrādi atpūtai un pasākumu rīkošanai.