ziemelukoridors.lv

Ventspils infrastruktūraElektroenerģija

Stabila, kā arī nepārtraukta elektroenerģijas apgāde tiek veikta visa Ventspils teritorijā. Lai nodrošinātu nepārtrauktu elektroenerģijas padevi, ir izveidots jauns un inovatīvs elektroapgādes pārklājums.. Šobrīd visu Ventspils elektroapgādi nodrošina tieši 3 pārvaldes līnijas ar 330kV mezglu apakšstacijām. 2014. gadā šiem līniju tīkliem pievienojusies ceturtā 330kV līnija.

Arī jauni apjomīgi pieslēgumi ir paredzēti Ventspils apakšstacijā. Bez papildu investīcijām ir iespēja palielināt patēriņu līdz pat divām reizēm (rahaa nopeasti FI). Tā kā brīvais elektroenerģijas tirgus pastāv arī Latvijā, tad lielākie un pazīstamākie elektroenerģijas piegādātāji Ventspilij ir Enefit, Latvenergo un citi.

IT infrastruktūra

Ir dzirdēts, ka Latvijas interneta tīkli ir tik labi, un internets tik ātrs, ka tas ierindojas pasaules valstu TOPĀ un parasti ne tālāk par 7 veid+u. Tas pats arī ir Ventspilī, šie optiskie interneta tīkli sniedz lielisku darbu.

Toties Ventspilij ir neliela priekšrocība – viņiem ir pieejami vairāki lieljaudas neatkarīgi optiskie kabeļi un to savienojumi. Ventspilī ir 2 zemjūras starptautiskās datu maģistrāles un 5 virszemes. Šie savienojumi nodrošina datu pārraidi starp vairākām valstīm. Tādām valstīm kā Skandināviju, Krieviju, ES, kā arī NVS valstu virzienā. Ventspils ir arī savienojuma posms ar Zviedriju, kas stiepjas 2 neatkarīgās kabeļa līnijās. Šīs līnijas stiepjas no Ventspils krasta līdz pat Stokholmas pilsētai. Šādā veidā uzņēmumiem, kuri apkalpo šīs līnijas ir iespēja izmantot pakalpojumu savienojumus ar operatoriem.

Ventspilij ir arī 5 virszemes līnijas, kas nodrošina datu apmaiņas starp vairākiem starptautiskajiem tīkliem. Šie rīkli stiepjas no Ventspils līdz Rīgai.

Tie stiepjas trijos virzienos – ziemeļu, dienvidu un arī austrumu. Ziemeļu virzienā datu apmaiņa nodrošināta ar mezgliem Vācijā, kas stiepjas caur Zviedriju, Somiju un arī Igauniju un citām valstīm. Dienvidu virzienā tiek nodrošināti Eiropas datu apmaiņas mezgli, kas atrodas caur Centrāleiropas valstīm, Lietuvu u.c. Arī austrumu virzienā tiek veidota cilpa starp Somiju un Zviedriju, kas atrodas caur Maskavu.

Uzņēmumi kā Lattelecom, Tele2, Bite Latvija, LMB, Telekom Baltija Ventspilī nodrošina mobilos sakarus un piedāvā arī bezvadu tehnoloģijas. Tiek piedāvāti sakari ar augstu kvalitāti, datu pārraides, kā arī ir augsts konfidencialitātes līmenis.

Datu pārraides ātrums spēj sasniegt 40Gbit/s pateicoties Ventspils Digitālajam centram, kas ir pašvaldības iestāde. Šī iestāde attēsta un pārvalda pilsētas optisko datu pārraides tīklu. Šis tīkls aptver lielākās zonas. Šajā centrā arī ir izveidots modulārs datu centrs.

Ūdensapgāde un kanalizācija

Ventspilī ir izveidota centrālā pilsētas kanalizācijas un ūdensapgādes sistēma. Šai sistēmai ir iespēja pievienoties arī rūpniecības objektiem. Pazemes urbumi(artēziskie) nodrošina ūdensapgādi visā Ventspilī. Ik pa lielam pilsētā arī tiek veiktas visādas ūdens kvalitātes pārbaudes. Jauns un ES standartiem atbilstošs komplekss attīra saimnieciskos, kā arī rūpnieciskos notekūdeņus. Ir arī veiktas pārbaudes, kas pierāda, ka ūdens atbilst ES kvalitātes prasībām un dažreiz par pārsteidz tās. Uzņēmums, kas nodrošina Ventspils kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumus – Ūdeka.

Siltumenerģija

Patreiz Ventspilī ir efektīvas un atbilstošas siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas. Siltumenerģija tiek ražota ar biomasas kurināmo. Šis veids palīdz optimizēt izmaksas, kas saistītas ar ražošanu un palīdz vidi saglabāt zaļu.

Arī atsevišķos rajonos Ventspils iedzīvotājiem ir iespēja izmantot centralizētās siltumenerģijas piegādi. Ja vēro izmaksas, tad lētāk ir izmanot centralizēto siltumenerģijas piegādi. Arī lokālie izbūvētie avoti, kas piedāvā siltumenerģiju ir dārgāki par šo. Pašā pilsētā ir divas centralizētas sistēmas un šo pakalpojumi nodrošina “Ventspils siltums”.